Kategorier
Uncategorized

Nätmäklare för utlandssvenskar

Är du bosatt utomlands och vill kunna handla aktier och andra tillgångar på nätet? Nedan listas 4 bra svenska och utländska nätmäklare för utlandssvenskar. 

Eftersom så gott som all handel med finansiella tillgångar idag sker via nätet, har det ingen betydelse om du bor i Sverige eller utomlands när det kommer till tillgänglighet och möjligheter att investera.

Villkoren hos svenska nätmäklare ser dock annorlunda ut för dig som är svensk medborgare men inte längre folkbokförd i Sverige – bland annat när det kommer till vilka kontotyper du kan välja.

Är du på jakt efter en bra nätmäklare som fungerar även om du är skriven utanför Sveriges gränser finner du tips på fyra olika här nedan. Ett par svenska och ett par internationella.

Bra nätmäklare för utlandssvenskar

Avanza

Först ut är Sveriges största nätmäklare, som i dagsläget har drygt en miljon registrerade användare och är många svenska privatsparares förstahandsval.

Avanza har ett mycket brett utbud av såväl fonder och aktier som andra börshandlade produkter – däribland ETF’er och olika derivatinstrument.

Det totala aktieutbudet uppgår till drygt 10 000 stycken, och både nordiska, europeiska och nordamerikanska markander finns att handla på.

Som utlandsboende svensk kan du använda Avanza som din nätmäklare så länge du bor inom EU/EES. Har du din skatterättsliga hemvist i USA blir det däremot svårare.

På grund av amerikansk skattelagstiftning kan svenska medborgare som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA inte spara i en depå hos en svensk bank och/eller nätmäklare. Detta är alltså ingenting unikt för just Avanza, utan något som omfattar alla svenska aktörer.

Flyttar du till USA och har ett befintligt sparande hos Avanza kan du under vissa omständigheter behålla detta, men du kan inte registrera dig som ny kund.

Du kan heller inte registrera dig hos Avanza om du bor utanför EU/EES och inte var kund innan flytten.

Bor du inom EU/EES kan du spara på ett aktie-/fondkonto (depå) samt IPS. Inga begränsningar finns vad gäller värdepapper utan hela Avanzas utbud är tillgängligt.

Sammanfattning Avanza:

Utbud: Drygt 10 000 aktier samt fonder, ETF’er och olika derivatinstrument – såväl svenska som utländska.

Tillgänglig för utlandsboende: Ja, undantaget USA. Flyttar du till annat land utanför EU/EES kan du behålla befintligt sparande, men inte bli ny kund. Bor du inom EU/EES kan du såväl behålla befintligt sparande som öppna nytt konto.

Hemsida: www.avanza.se

usa nätmäklare
Bor du i USA är möjligheterna hos icke-amerikanska nätmäklare mycket begränsade.
Nordnet

Nordnet är Avanzas största konkurrent och en snarlik mäklare på många sätt. Således gäller här samma villkor och regler för svenska privatsparare med skatterättslig hemvist i ett annat land.

Som utlandsboende svensk inom EU/EES har du möjlighet att öppna ett helt nytt konto hos Nordnet.

Har du ett aktivt sparande och ska flytta till annat EU-land har du även rätt att behålla dina innehav.

Bor du i USA eller ska flytta till USA är begränsningarna desamma hos Nordnet som hos Avanza. Du kan inte öppna något nytt konto som skriven i USA, och de innehav du eventuellt har vid tidpunkten för din flytt blir du tvungen att avsluta och flytta.

Precis som hos Avanza har du som bor utomlands tillgång till hela Nordnets generösa utbud av finansiella tillgångar.

Sammanfattning Nordnet:

Utbud: Drygt 14 000 aktier plus andra börshandlade produkter, derivat och fonder. Mycket bra utbud av utländska värdepapper.

Tillgänglighet för utlandsboende: Svenska medborgare som bor inom EU/EES kan öppna nytt konto hos Nordnet samt behålla befintligt sparande då flytten till utlandet sker. Svenskar som har sin skatterättsliga hemvist i USA kan inte handla värdepapper genom Nordnet.

Hemsida: www.nordnet.se

eToro

eToro är till skillnad från Avanza och Nordnet inte en svensk nätmäklare. Företaget har istället sin hemvist på Cypern, men grundades ursprungligen i Tel Aviv, Israel.

eToro är en av världens ledande onlinemäklare för finansiell handel med aktier, råvaror, valutor, index och kryptovalutor.

eToro var också den plattform som först introducerade copytrading – eller social trading som det också kallas – inom vilket de fortfarande är störst i värden.

Som nätmäklare kan eToro vara ett mycket bra alternativ för såväl utlandsboende som icke utlandsboende svenskar.

Plattformen har drygt 2000 tillgängliga instrument, låga avgifter och bra möjligheter för dig som även vill handla kortsiktigt med exempelvis swingtrading eller daytrading.

Eftersom sajten inte är svensk finns inte ISK eller kapitalförsäkring som valbara kontoalternativ. All handel sker på depåkonto, för vilket beskattning av reavinster gäller (samt avdrag för förluster).

eToros hemsida och tradingplattform går att ställa in på flera olika språk – däribland svenska.

Sammanfattning eToro:

Utbud: Drygt 2000 instrument totalt – aktier, index, valutor, kryptovalutor och råvaror. Här kan du även handla med CFD’er.

Tillgänglighet för utlandsboende: eToro är en global mäklare tillgänglig i länder över hela världen. Som utlandsboende svensk kan du obehindrat registrera dig som användare och investera eller trada genom ett depåkonto. Bor du i USA är utbudet av tillgångar begränsat.

Hemsida: www.etoro.com

Nätmäklare dator utomlands
Nätmäklare finns tillgängliga i dator och mobil världen över.
IG

Fjärde och sista nätmäklaren är IG – vilken precis som eToro är en utländsk aktör.

IG är en av de äldsta och mest välkända onlinemäklarna på den internationella marknaden, liksom en seriös och välrenommerad sådan. Företaget kontrolleras av flertalet finansiella tillsynsorgan och är reglerade inom EU.

Precis som hos eToro kan du hos IG inte handla med något annat konto än ett vanligt depåkonto. Detta gäller vare sig du bor i Sverige eller utomlands, och beror på att IG är en utländsk mäklare som således inte kan erbjuda svenska kontotyper.

Ny kund kan du bli både före och efter flytt från Sverige, och du kan även behålla eventuella befintliga innehav då du flyttar. Liksom eToro accepterar även IG kunder bosatta i USA – men med begränsade möjligheter vad gäller tillgängliga instrument.

Är du skriven i USA och deklarationsskyldig där kan du endast handla forex hos IG.

IG’s hemsida och handelsplattform finns på svenska samt ett flertal andra språk.

Utbud: Drygt 17 000 möjliga instrument.

Tillgänglighet för utlandsboende: Utlandsboende svenskar kan investera och trada via IG.com och då genom ett depåkonto. IG’s plattform är tillgänglig världen över, men för bosatta i USA är möjligheterna begränsande till handel med forex.

Hemsida: www.ig.com

Sammanfattning

 • Som utlandsboende svensk kan du köpa aktier och andra värdepapper via både svenska och utländska nätmäklare
 • Tillgängliga kontotyper är begränsade – ISK och kapitalförsäkring kan oftast inte användas
 • Bor du utanför EU/EES kan det vara bättre att satsa på en internationell mäklare
 • Har du skatterättslig hemvist i USA är möjligheterna hos icke-amerikanska mäklare/banker mycket begränsade
 • Avanza, Nordnet, eToro och IG är exempel på bra mäklare för svenskar bosatta utomlands

 

Kategorier
Uncategorized

En eller flera nätmäklare – vad är bäst?

En eller flera nätmäklare – vad är bäst egentligen? Bör man samla all sin handel på en och samma plattform, eller kan det finnas ett värde i att ha flera?

Val av nätmäklare är ett av de viktigaste besluten du tar när du ska komma igång med aktiehandel eller andra finansiella investeringar. Vilken mäklare du väljer att handla med kan på många sätt vara avgörande för hur väl du lyckas – eller inte lyckas.

Att veta vilken – eller vilka – plattformar man ska välja kan dock vara lättare sagt än gjort då utbudet är stort och det finns många bra mäklare på marknaden.

Att samla all handel hos en och samma är smidigt och bekvämt och det blir enkelt att hålla koll på alla innehav.

Samtidigt kan olika mäklare också lämpa sig olika väl för olika syften och sätt att investera och/eller trada, varför det ibland kan vara en god idé att faktiskt vara kund hos ett par olika.

Huruvida en eller flera nätmäklare är bäst för just dig beror mycket på vilka instrument du önskar handla och vilka marknader du vill ha tillgång till. Eventuellt behov av viss programvara för mer avancerad trading spelar också in.

Vilka tillgångar vill du handla – och på vilka marknader?

Vilken nätmäklare eller bank som passar dig beror till mångt och mycket på vilket utbud av instrument och marknader som erbjuds.

Önskar du köpa aktier och fonder vill du ha en mäklare med ett brett utbud av sådana värdepapper, och gärna på flera olika marknader. Såväl geografiska marknader som olika sektorer och branscher.

Aktier och fonder är de överlägset största tillgångskategorierna bland svenska privatsparare, varför de svenska plattformar som finns också har bra utbud av sådana instrument.

Avanza och Nordnet är bägge nätmäklare som passar mycket bra för aktie- och fondhandel.

Är du intresserad av att trada en viss typ av derivatinstrument alternativt kanske valutor eller kryptovalutor kan du dock behöva bli kund hos en annan mäklare – och ofta en utländsk sådan eftersom det svenska utbudet är skralt när det kommer till sådan handel.

Vilka fördelar finns det med att ha en mäklare?

Den främsta fördelen med att endast använda en enda nätmäklare till dina investeringar och/eller trading är förstås att det blir enklare att hålla reda på allting.

Med allting samlat på ett och samma ställe sparar du också in en hel del tid då du slipper bevaka konton och tillgångar på flera olika plattformar.

Lyckas du hitta en bra nätmäklare som tillgodoser alla dina behov vad gäller tillgångar och marknader – och givetvis avgifter och övriga villkor – finns det egentligen ingen anledning att bli kund hos fler.

Vilka fördelar finns det med att flera?

Fler valmöjligheter är det som främst talar för att bli kund hos flera nätmäklare.

Som tidigare nämndes är det inte säkert att den mäklare du handlar aktier och/eller fonder via även har lite mindre vanliga instrument i sitt utbud.

Varken Avanza eller Nordnet erbjuder till exempel valutahandel, kryptovalutor eller CFD’er – vilket är ett derivatinstrument som blivit mycket populärt på senare år.

Har du ett aktiesparande hos en svensk mäklare – exempelvis Avanza – men även vill testa på CFD’er med råvaror eller forex trading kan en utländsk mäklare som eToro, IG eller AvaTrade vara bra att komplettera med.

Vidare kan det också löna sig att ha konto hos flera banker/nätmäklare om villkoren skiljer sig åt för vissa saker.

Som exempel kan nämnas utbudet av ETF’er och utländska aktier hos Avanza respektive Nordnet. Nordnet har drygt 4000 fler aktier än Avanza totalt, av vilka många är utländska.

Nordnets utbud av ETF’er – det vill säga börshandlade fonder – är också större än Avanzas.

Är du sedan innan nöjd kund hos Avanza men önskar mer att välja på när det kommer till exempelvis ETF’er, kan ett konto hos Nordnet också vara värt att fundera på.

en eller flera nätmäklare
Vill du handla många olika instrument på många olika marknader kan du behöva använda flera nätmäklare.

Komplettera med en fondrobot

En fondrobot kan vara bra att använda om du vill automatisera ditt fondsparande så mycket möjligt för att frigöra tid till andra, mer krävande investeringar.

Fonder som sparinstrument kräver inte att du aktivt bevakar och förvaltar ditt innehav hela tiden – till skillnad från aktier eller andra börshandlade produkter.

Samtidigt kan det än dock ta tid att välja ut vilka fonder du ska spara i, vilken fördelning du ska ha och vilken risknivå som passar dig. Vill du spara tid finns möjligheten att överlåta den biten åt någon annan – en så kallad fondrobot.

För möjligheten att dela upp olika typer av sparanden och investeringar på olika sätt kan det summa summarum alltså vara bra att använda ett par olika mäklare/investeringsplattformar.

Slutsats: En eller flera mäklare – vad är bäst?

Att samla allt sparande hos en och samma nätmäklare alternativt att använda flera olika har bägge sina för- och nackdelar. Vilket som är bäst för dig beror mycket på hur du vill investera och i vad.

Vill du endast månadsspara i aktier och/eller fonder är det smidigast att hitta en bra nätmäklare som erbjuder bra möjligheter för bägge.

Är du väldigt aktiv i ditt aktiesparande eller om du kanske sysslar med tidskrävande daytrading kan det dock vara bekvämt att överlåta fondsparandet till en investeringsrobot.

Flera olika nätmäklare kan också bli nödvändigt om du vill handla tillgångar som inte finns hos den du redan är kund hos.

Sparar du till exempel i aktier och fonder hos Avanza men även vill testa på valutahandel eller trading med krypto behöver du använda en annan mäklare.

Som slutsats kan sägas att huruvida en eller flera nätmäklare är bäst varierar från person till person.

Beroende på vilka instrument man önskar handla och på vilka marknader kan det gott och väl duga med en – men det kan också vara mer fördelaktigt att ha konto hos flera olika.

Kategorier
Uncategorized

Så jämför du olika nätmäklare

Olika nätmäklare har olika villkor för medlemmar och olika utbud av tillgångar. Innan du väljer plattform är det således viktigt att du jämför flera olika aktörer så att du kan vara säker på att du hittar rätt. 

Tillgängliga marknader, antal tillgångar och kategorier av tillgångar, villkor för avgifter och räntor, användargränssnitt och olika kontotyper.

När du ska välja din nätmäklare är det en hel del variabler som behöver granskas och synas innan du registrerar dig som kund och öppnar ett konto.

Många nätmäklare och banker är snarlika när det kommer till såväl avgifter och övriga kostnader, som utbud och valbara kontotyper. Inte sällan rör det sig bara om marginella skillnader.

Men – även små skillnader kan få stor effekt. Inte minst när det gäller avgifter.

Så hur gör man då? Vilka faktorer är det man ska titta på och jämföra när man vill hitta den bäst lämpade nätmäklaren? Nedan listas fem grundläggande saker att kika på.

Så jämför du olika nätmäklare – 5 tips

Handel med värdepapper via en nätmäklare eller bank innebär ett stort förtroende från din sida. Det är mycket viktigt att du som kund kan känna dig trygg med att din mäklare är seriös, att dina pengar och dina personuppgifter tas om hand på ett säkert sätt och att villkoren sätter dig som kund i första hand – snarare än mäklaren själv.

När du ska jämföra olika nätmäklare finns många både små och stora detaljer du kan ta i beaktning, av vilka vissa är mer viktiga än andra.

Följande är de 5 viktigaste och mest grundläggande jämförelserna du bör göra mellan olika mäklare:

Avgifter

Låga avgifter bör vara en av dina främsta prioriteringar när du väljer mäklare eller bank att handla via. Detta eftersom avgifterna  spelar stor roll för din totala avkastning.

Här är det viktigt att titta på alla eventuella avgifter en mäklare tar ut – såväl transaktionsavgifter som kontoavgifter, valutaväxlingsavgifter samt kostnader för att göra uttag och insättningar, om några sådana tas ut.

Vad gäller avgifter kopplade till själva handeln – så som courtage för aktier – skiljer det ofta endast någon enstaka procentandel mellan olika mäklare. Något som kan tyckas vara försvinnande lite.

Ackumulerat över många år och om du köper och säljer aktier frekvent kan dock även de minsta differenserna göra stor skillnad.

När du jämför avgifter är det sammanfattningsvis alltså viktigt att du tittar på:

 • Transaktionsavgifter
 • Valutaväxlingsavgift vid handel med utländska värdepapper
 • Eventuella kostnader för uttag och insättningar
 • Avgift för att bli kund/kontoavgift
avgifter skillnad nätmäklare
Även små skillnader i avgifter kan få stor effekt på ditt sparande.
Utbud av tillgångar

En nätmäklare med ett generöst utbud av tillgångar och flera tillgängliga marknader är alltid att föredra framför en med ett snävare utbud. Ju större utbud desto fler valmöjligheter.

Samtidigt vill du också hitta en mäklare som erbjuder just de tillgångar du faktiskt är intresserad av. En onlinemäklare inriktad på valutahandel är förstås inte det bästa valet om du främst vill köpa aktier, även om utbudet är stort.

Förutom antal instrument och kategorier av instrument är det också bra att titta på vilka geografiska marknader som erbjuds.

Är du exempelvis intresserad av utländska aktier är det bra att försöka hitta en mäklare som erbjuder handel på flera börser värden över, snarare än bara några få.

Lästips: Aktier för nybörjare

Kontotyper

Vill du handla med ett traditionellt depåkonto, ett ISK eller en kapitalförsäkring? Kanske har du tänkt dig någon form av pensionsförsäkring?

Vilken kontotyp du handlar via har betydelse för hur mycket du får skatta, samt hur mycket jobb du måste lägga ned i deklarationstider. Mer om detta finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Väljer du en svensk nätmäklare som Avanza eller Nordnet kan du som regel välja mellan flera olika kontotyper. Blir du kund hos en utländsk aktör är alternativen däremot betydligt färre.

ISK och kapitalförsäkring är svenska kontotyper, vilka således inte finns tillgängliga hos utländska mäklare. Handel på icke-svenska plattformar sker som regel på ett vanligt depåkonto, för vilket du betalar 30% skatt på alla vinster.

Vill du kunna välja mellan flera olika slags konton – eller kanske fördela ditt sparande på olika kontotyper – är detta en viktig faktor att titta på när du väljer onlinemäklare.

Information om vilka kontotyper som erbjuds finns alltid att hitta på mäklarens hemsida.

Användargränssnitt

Varje nätmäklare har sin egna unika plattform och sitt egna unika användargränssnitt, vilka kan vara olika tilltalande för olika personer.

Att hitta en nätmäklare vars hemsida du känner dig bekväm med och som du tycker är enkel och smidig att använda är förstås mycket viktigt.

Upplever du redan från början att plattformen är krångligt uppbyggd och svår att navigera är risken nämligen stor att du tillslut tappar suget för din handel.

Lägg således lite tid på att surfa omkring och lära känna de plattformar du står och väger mellan. Vilken tycker du har bäst hemsida? Vilken mäklare känns smidigast och mest användarvänlig för just dig?

olika plattformar nätmäklare
Tänk på att jämföra såväl mobil som webbplattform.
Alternativ för insättningar och uttag

Vilka metoder som finns tillgängliga för insättningar och uttag av pengar kan tyckas vara en mindre viktig detalj i jämförelse med avgifter och utbud av tillgångar – men det har betydelse för helhetsupplevelsen och hur smidigt det går att handla.

Insättningsmetoder som innebär omedelbar överföring av pengar är förstås att föredra framför tidskrävande alternativ där det dröjer flera dagar innan pengarna syns på kontot.

Ju snabbare din insättning landar på kontot desto snabbare kan du börja handla.

Samtidigt är det förstås också viktigt att metoderna är säkra. Swish, kortbetalning, Trustly och banköverföring är de alternativ som är vanligast bland svenska mäklare, och som alla är både säkra och snabba att använda.

Investerar eller tradar du via en utländsk plattform finns ofta också möjligheten att använda olika digitala plånböcker.

Vilken insättningsmetod man föredrar är förstås individuellt, men för flexibilitetens skull är det alltid bättre med fler alternativ än endast ett.

Sammanfattning: Så jämför du olika nätmäklare

Att jämföra olika nätmäklare och handelsplattformar är viktigt för att hitta en som motsvarar dina förväntningar och som kan erbjuda det du tycker är viktigt.

Många olika faktorer kan tittas på och vägas in, men några är mer grundläggande än andra. Fem av de viktigaste sakerna du bör kolla på när du jämför onlinemäklare är:

 • Avgifter
 • Användargränssnitt
 • Utbud av tillgångar
 • Kontotyper
 • Alternativ för insättningar och uttag

Tänk på att även till synes små skillnader i villkor kan få stor betydelse för hur väl du lyckas och för hur mycket av din totala avkastning du faktiskt får behålla.

Tips: På Samuelssons Rapport finns mer att läsa om jämförelser av olika aktiemäklare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier
Uncategorized

Svenska vs utländska nätmäklare – fördelar & nackdelar

Svenska vs utländska nätmäklare – vilka fördelar & nackdelar finns det med respektive alternativ och hur bör man tänka när man väljer?

Utbudet av nätmäklare och plattformar för finansiell handel har aldrig varit större än vad det är idag – och hela tiden tillkommer nya aktörer. Såväl svenska som utländska.

Huruvida man bör välja en svensk eller internationell onlinemäklare för sin handel beror mycket på vilka instrument och marknader man vill ha tillgång till.

Att satsa på en svensk sajt kan vara fördelaktigt när det kommer till exempelvis tillgängliga kontotyper och insättningsmetoder, men i vissa avseenden kan det också vara mer lämpligt att handla via en utländsk plattform.

Nedan listas vilka för- och nackdelar som följer med att välja en svensk respektive utländsk nätmäklare, samt i vilka situationer det ena eller det andra alternativet kan vara att föredra.

Svenska nätmäklare – Fördelar & nackdelar

Fördelar

 • Tryggare – färre oseriösa aktörer
 • Möjlighet att välja ISK eller kapitalförsäkring
 • Smidigare insättningar
 • Enklare att använda en plattform på svenska

De flesta småsparare i Sverige väljer att köpa aktier och fonder genom en svensk nätmäklare – som Avanza eller Nordnet, vilka är de två största på den svenska marknaden.

Att välja en svensk plattform känns för många tryggare då man vet att svensk tillsyn och reglering sköts ordentligt. Den svenska marknaden är också väldigt förskonad från oseriösa aktörer och lurendrejerisidor.

Handlar du hos en svensk onlinemäklare har du också fler valmöjligheter när det kommer till olika kontotyper. Förutom vanliga depåkonton kan svenska aktörer också erbjuda ISK och kapitalförsäkring – vilka för de allra flesta blir mer förmånliga rent skattemässigt.

Ytterligare en fördel är att det ofta går smidigare att göra insättningar till en svensk mäklare. Många sajter, däribland Avanza, erbjuder Swish som insättningsmetod, med vilken överföringen genomförs omedelbart.

Även vanliga banköverföringar går ofta snabbare eftersom pengarna endast ska flyttas inom Sverige.

Slutligen är också plattformens språk en stor anledning till varför en svensk mäklare kan vara att föredra.

Även om många idag är väldigt duktiga på engelska, är det för de flesta ändå lättare att navigera på och känna sig bekväma med en plattform på modersmålet.

Som nybörjare på aktier kan det framförallt vara bättre att satsa på en svensk mäklare med en plattform på svenska.

Nackdelar

 • Begränsad tillgång till vissa marknader och instrument
 • Begränsade möjligheter om du är bosatt utomlands – och då speciellt i USA

Fördelarna med att välja en svensk nätmäklare är många – men det finns även ett par mindre nackdelar.

För dig som vill handla kryptovalutor, CFD’er eller kanske testa forex trading är det en utländsk mäklare som gäller. Här är möjligheterna på den svenska marknaden mycket begränsande.

Är du som svensk bosatt och skattskyldig i ett annat land kan det också vara mer fördelaktigt att välja en internationell onlinemäklare. Speciellt om du bor utanför EU/EES – och i synnerhet i USA.

På grund av amerikansk skattelagstiftning kan du som är bosatt i USA inte ha konto och handla hos svenska Avanza eller Nordnet. En amerikansk aktiemäklare är således ett mycket bättre alternativ.

svenska och utländska nätmäklare
Det finns både för- och nackdelar med såväl svenska som utländska nätmäklare.

Utländska nätmäklare – Fördelar & nackdelar 

Fördelar

 • Möjlighet att handla på andra marknader och med andra instrument än vad som erbjuds hos svenska mäklare
 • Hos vissa mindre begränsningar för dig som är bosatt utomlands

Som svensk medborgare bosatt i Sverige finns generellt fler fördelar än nackdelar med att välja en svensk mäklare.

Samtidigt kan också utländska aktörer erbjuda fler möjligheter på vissa områden än vad svenska kan.

Vill du till exempel investera i kryptovalutor eller köpa aktier på marknader som inte finns tillgängliga på svenska plattformar kan en utländsk aktör vara ett bra alternativ.

Detsamma gäller om du vill köra daytrading eller annan kortsiktig handel med vissa derivatistrument som också kan vara svåra att hitta hos svenska mäklare – exempelvis CFD’er.

Nackdelar

 • Färre kontotyper att välja mellan
 • Fler oseriösa aktörer och svårare att kontrollera legitimitet
 • Många utländska mäklare erbjuder inte svenska som språkalternativ på sina plattformar
 • Insättningar kan ta längre tid

Nackdelarna med att välja en utländsk mäklare är som synes ungefär desamma som fördelarna med att välja en svensk.

Hos en utländsk nätmäklare finns som regel endast vanliga depåkonton att handla med, vilket innebär att du får skatta 30% på alla vinter du gör och dessutom själv måste redovisa alla affärer i din deklaration.

På den internationella marknaden för online trading finns också betydligt fler oseriösa aktörer, och det kan vara svårare att veta om en plattform faktiskt är reglerad och legitim i sin verksamhet.

Världsledande sajter som eToro och IG erbjuder svenska som språkalternativ på sina respektive plattformar – men de flesta utländska mäklarna gör inte det.

Känner du dig mer bekväm med en sida på svenska kan en svensk mäklare vara ett bättre alternativ.

Slutligen ser också insättningsmetoderna annorlunda ut om du väljer en utländsk mäklare. Detta kan vara både en fördel och en nackdel.

Så gott som alla erbjuder kortbetalning och vanlig banköverföring – men eftersom överföringarna görs till utlandet kan en avgift tillkomma. Det kan även ta längre tid för en banköverföring att gå igenom.

Olika digitala plånböcker och betaltjänster finns ofta tillgängliga, men däremot inte Swish.

kryptovalutor utländsk mäklare
För vissa tillgångar, exempelvis krypto, kan en utländsk plattform vara bättre.

När bör man välja en svensk respektive utländsk nätmäklare?

Sett till de fördelar och nackdelar som finns med respektive alternativ kan man sammanfatta det enligt följande:

En svensk nätmäklare kan vara bättre om du:

 • Är bosatt i Sverige och skattskyldig i Sverige
 • Vill kunna handla med ett ISK eller en kapitalförsäkring
 • Inte har önskemål om att investera i andra instrument eller på andra marknader än de som finns tillgängliga hos svenska aktörer

En utländsk nätmäklare kan vara bättre om du:

 • Bor utanför EU/EES – och då framförallt i USA
 • Vill få tillgång till andra markander, tillgångar och instrument

Det finns förstås heller inget som säger att du inte kan ha både en svensk nätmäklare och en utländsk. Många aktiva investerare och traders sköter en del av sin handel hos en svensk onlinemäklare och/eller bank, och en del hos en eller flera utländska.

Önskar du fler möjligheter och mycket flexibilitet kan det vara fördelaktigt att sprida ut din aktivitet på såväl svenska som internationella plattformar.